Được kế thừa năng lực của Xí nghiệp 1 cùng Xí nghiệp thi công cơ giới trước đây và được sự hậu thuẫn vững chắc về kinh nghiệm cũng như nguồn lực của công ty mẹ - Tập Đoàn Hà Đô, với định hướng phát triển thành một công ty hàng đầu về đầu tư, xây dựng trong tương lai, đến nay Hà Đô 1 đã xây dựng một hệ thống tổ chức vững mạnh, thi công các công trình trọng điểm của Bộ Quốc phòng, của Tập Đoàn Hà ...

Chi tiết

Video

top