Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Hà Đô 1 nhiệm kỳ 2013 - 2015.

Về dự Đại hội có đồng chí Lê Xuân Long - Đảng ủy viên Công ty CP Hà Đô, đồng chí Vũ Trung Quyết - Trợ lý chính trị, Đảng ủy Công ty CP Hà Đô, các đồng chí đại diện cho Cấp ủy các Chi bộ phía Bắc trong Đảng bộ Công ty CP Hà Đô cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Công ty CP Hà Đô 1.

Đại hội Chi bộ Công ty CP Hà Đô 1 lần 4, nhiệm kỳ 2013 - 2015

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2013 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013 - 2015 của chi bộ do đồng chí Đào Hữu Khanh - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2013 trình bày đã chỉ rõ những kết quả đã đạt được và phân tích, chỉ ra nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại trong nhiệm kỳ qua để phát huy đồng thời tìm ra biện pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, xây dựng Chi bộ Công ty CP Hà Đô 1 trong sạch, vững mạnh, góp phần đẩy mạnh sự phát triển bền vững của công ty trong thời gian tới.

Đ/c Đào Hữu Khanh – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2013 trình bày báo cáo

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu tham dự Đại hội đã thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2013 - 2015 với những nội dung chủ yếu sau:

- Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung, yêu cầu Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quy định số 646-QĐ/TW ngày 06/11/2012 của QUTW về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội”, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty CP Hà Đô lần thứ 3 đề ra, Nghị quyết lãnh đạo năm, quý của Đảng ủy Công ty CP Hà Đô tới mọi cán bộ đảng viên trong toàn công ty và các đợt học tập chính trị theo quy định. Từ đó tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp trên, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong quản lý và điều hành.

- Đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, làm tốt nhiệm vụ của ngưới cán bộ đảng viên trong tình hình mới.

- Lãnh đạo tốt công tác cán bộ, chú trọng công tác tư tưởng và tổ chức, thực hiện đúng quy chế, quy định và quy trình của công ty; có kế hoạch cụ thể về công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn cán bộ.

Với sự tín nhiệm cao của 100% đảng viên trong Chi bộ, Đại hội đã bầu Cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015 gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c Vũ Hoàng Phú.

2. Đ/c Trần Đăng Khoa.

 3. Đ/c Hoàng Ngọc Tú.

Cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015 (Từ trái sang: Đ/c Vũ Hoàng Phú, Trần Đăng Khoa, Hoàng Ngọc Tú)

Đây là những đồng chí được Chi bộ tin tưởng với phẩm chất năng lực sẽ lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau một buổi làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Công ty CP Hà Đô 1 nhiệm kỳ 2013-2015 đã thành công tốt đẹp trên tinh thần dân chủ và đoàn kết.

Hòa chung không khí của buổi Đại hội, các đoàn thể Công ty CP Hà Đô 1 đã đến tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội.

Các đoàn thể Công ty CP Hà Đô 1 tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cùng với sự quyết tâm, cố gắng nỗ lực của đội ngũ đảng viên trong Chi bộ, tin tưởng rằng Chi bộ Công ty CP Hà Đô 1 sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2013-2015. Phấn đấu đạt danh hiệu tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tin khác

Tin tức

Thông tin cần biết