Tiếp nhận và Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh tế - Hành chính kiêm Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

Ngày 24 tháng 09 năm 2012, tại Hội trường tòa nhà Hà Đô, ông Đào Hữu Khanh – Phó Tổng giám đốc Tập Đoàn Hà Đô, thành viên HĐQT Công ty Cổ phàn Hà Đô 1 đã thay mặt HĐQT trao Quyết định số  302/QĐ-HĐQT tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh tế - Hành chính kiêm Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Hà Đô 1.

 Đến dự buổi Lễ có ông Trần Đăng Khoa – Tổng Giám đốc công ty; các trưởng, phó phòng ban, một số Chủ nhiệm công trình và đông đủ CB-CNV khối văn phòng Công ty.

 

Ông Đào Hữu Khanh trao Quyết định và tặng hoa tân Phó Tổng giám đốc

 Tại buổi Lễ, ông Đào Hữu Khanh đánh giá cao những đóng góp của ông Nguyễn Mạnh Hùng trong thời gian qua trên cương vị là Kế toán trưởng Tập Đoàn Hà Đô, đồng thời đề nghị ông Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục phát huy những kinh nghiệm và thành quả đạt được, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng trong Ban Lãnh đạo để cùng CBNV Công ty xây dựng một tập thể Hà Đô 1 vững mạnh và ngày càng phát triển. 

Ông Đào Hữu Khanh phát biểu giao nhiệm vụ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cảm ơn HĐQT, Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty đã tin tưởng bổ nhiệm ông vào chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Trên cương vị mới, ông Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn sẽ nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ tích cực của HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty cũng như cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng hứa sẽ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đem hết khả năng hoàn thành tốt các nhiệm vụ do HĐQT giao.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi Lễ, phòng HC-NS đã công bố Quyết định thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Lưu Văn Thọ của HĐQT, Quyết định của Tổng Giám đốc bổ nhiệm ông Lưu Văn Thọ giữ chức vụ Phó phòng Tài chính – Kế toán và Quyết định chấm dứt HĐLĐ đối với bà Vũ Thị Dung – Phó phòng Tài chính – Kế toán. Bà Vũ Thị Dung sẽ nhận nhiệm vụ mới tại Tập Đoàn Hà Đô.

 

 

Tin khác

Tin tức

Thông tin cần biết