Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lai Châu

Công trình với thiết kế hiện đại và đồng bộ cùng hệ thống hạ tầng cơ sở, hệ thống kỹ thuật công trình đầy đủ tạo nên một quần thể trụ sở ngân hàng với đầy đủ các chức năng.

Công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 04 năm 2010, tạo bước phát triển tín dụng mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.