Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu

Công trình được xây dựng tại thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu với thiết kế hiện đại và đồng bộ bao gồm 01 Nhà làm việc kiêm kho và hệ thống hạ tầng cơ sở, hệ thống kỹ thuật công trình đầy đủ tạo nên một quần thể trụ sở ngân hàng với đầy đủ các chức năng.

Công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2011, góp phần tạo bước phát triển tín dụng mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu và phát triển kinh tế - xã hội.