Nhà thi đấu trường Cao Đẳng cộng đồng Lai Châu

Tên công trình: Nhà thi đấu trường Cao đẳng cộng đồng Lai Châu

Địa điểm xây dựng: Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng cộng đồng Lai Châu

Quy mô: Nhà công nghiệp khung thép tiền chế