Trụ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Điện Biên

Công trình với thiết kế hiện đại và đồng bộ cùng hệ thống hạ tầng cơ sở, hệ thống kỹ thuật công trình đầy đủ tạo nên một quần thể trụ sở ngân hàng với đầy đủ các chức năng.

Công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối năm 2009, tạo bước phát triển tín dụng mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.