Hạ tầng khu đô thị Hà Đô Centrosa garden

Tên công trình: Hạ tầng khu đô thi Hà Đô Centrosa garden

Địa điểm xây dựng: Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hà Đô - 756

Quy mô: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa, hệ thống điện, đèn chiếu sáng