Kè bờ biển đảo An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Tên công trình: Kè bờ biển đảo An Sơn, huyện Kiên hải, tỉnh Kiên Giang

Địa điểm xây dựng: Đảo An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên giang

Chủ đầu tư: UBND huyện Kiên Hải