Nhà ở xã hội Hồng Phong 1 - SSH09 - Nha Trang

Tên công trình: Nhà ở xã hội Hồng Phong 1 - SSH09

Địa điểm xây dựng: Thành phố Nha Trang

Chủ đầu tư: Công ty Bất động sản Hà Quang

Quy mô: 02 tầng hầm; 20 tầng nổi; móng cọc bê tông