Tuyến đường ven bờ cảng cá Cù Lao Xanh

Được xây dựng tại xã Nhơn Châu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, công trình bao gồm chủ yếu các đoạn kè chống tác động của sóng biển bằng các tấm bê tông cốt thép M250 và đường giao thông kết cấu bê tông xi măng M250 rộng 3m.

Công trình được hoàn thành vào tháng 03 năm 2012 đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên đảo Cù Lao Xanh phát triển kinh tế, xã hội.