HÀ ĐÔ 1 TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

Ngày 4/2/2021, Công ty CP Hà Đô 1 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2020 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2021 tại phòng họp công ty số 186, phố Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội. Tham dự Hội nghị có ông Đào Hữu Khanh - Chủ tịch HĐQT; ông Trần Đăng Khoa - Tổng giám đốc; Ban điều hành; các phòng ban, các chỉ huy trưởng, CNCT các công trường; cầu truyền trực tuyến đến Tập đoàn và các công trường.

Báo cáo đánh giá kết quả công tác: năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covit-19 và thiên tai lũ lụt, nhưng với sự quan tâm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và nỗ lực của toàn thể CBCNV công ty, công ty đã hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu đề ra: Doanh thu công ty đã đạt gần 1.000 tỷ đồng, các công trình thu hồi nợ tốt; thu nhập cán bộ công nhân viên đảm bảo, an toàn về lao động, sản xuất. Tuy nhiên một số chỉ tiêu còn chưa đạt như: lợi nhuận...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2021; trong đó, nhất trí tập trung vào một số mục tiêu chính như: đẩy mạnh tiếp thị việc làm; sản xuất phải có lợi nhuận, hiệu quả; thi công an toàn, chất lượng...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch HĐQT yêu cầu các phòng, các công trường phải đổi mới công tác quản trị, tăng cường tự chủ để từng tập thể, cá nhân được phát huy tốt nhất năng lực, trách nhiệm, đóng góp chung cho sự phát triển của công ty.

Bế mạc Hội nghị, Hội đồng quản trị, Ban điều hiều hành cũng đã trao Giấy khen,Lao động tiên tiến cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Một số hình ảnh Hội nghị

Ông Nguyễn Hồng Khánh - Phó Tổng giám đốc đọc báo cáo Tổng kết

Ông Đào Hữu Khanh - Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hình ảnh một số CBCNV phát biểu ý kiến

 

Hình ảnh trao tặng khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích năm 2020

Ông Đào Hữu Khanh - Chủ tịch HĐQT trao tặng khen thưởng cho Tập thể đạt thành tích

Ông Trần Đăng Khoa - Tổng giám đốc trao tặng khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích