Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đại học Vân Canh

Được xây dựng tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, công trình bao gồm toàn bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật: thoát nước mưa, thoát nước thải (bằng hệ thống đường ống thoát nước, cống tròn BTCT, ga thu, ga thăm) và các đường giao thông kết cấu bê tông nhựa trong phạm vi khu đô thị.