Trụ sở 4 y tế tỉnh An Giang

Tên công trình: Trụ sở 4 y tế tỉnh An Giang

Địa điểm xây dựng: Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh An Giang

Quy mô: 1 tầng hầm; 10 tầng nổi; móng cọc bê tông