Trung tâm thương mại số 2 Hồng Hà, thành phố Hồ Chí Minh

Tên công trình: Trung tâm thương mại số 2 Hồng Hà, thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm xây dựng: Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty CP Tập đoàn Hà Đô

Quy mô: 2 tầng hầm; 14 tầng nổi; móng cọc bê tông