Công ty CP Hà Đô 1 tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020

Chiều ngày 14/01/2020, tại hội trường tầng 7, tòa nhà Hà Đô, số 186 phố Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội, công ty Cổ phần Hà Đô 1 long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Đào Hữu Khanh - Thường trực HĐQT; Lãnh đạo các phòng ban Tập đoàn tham dự cầu truyền hình trực tiếp; về phía công ty tham dự Hội nghị có ông Trần Đăng Khoa - Tổng Giám đốc, Ban điều hành, các phòng và toàn thể CBCNV công ty.

Thay mặt Ban điều hành, ông Nguyễn Hồng Khánh - Phó Tổng giám đốc đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động nổi bật của Công ty trong năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020. Trong năm 2019, công ty CP Hà Đô 1 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, các chỉ tiêu đều tăng trưởng lớn hơn 120% so với kế hoạch năm, các công trình thi công đều đảm bảo kỹ, mỹ thuật, chất lượng, an toàn về con người và máy móc.

Cũng tại Hội nghị, qua ý kiến của các đại biểu nêu ra một số điểm tồn tại cần phải khắc phục, đẩy mạnh, Hội nghị đã nghiêm túc đánh giá, chỉ ra nguyên nhân những hạn chế, tồn tại để có các giải pháp xử lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 như cần có giải pháp để tăng lợi nhuận; đề nghị đảm bảo vốn thi công cho các công trình; quan tâm đến đời sống, sức khỏe của CBCNV….

Trong năm 2019 Công ty cũng nêu được 05 sự kiện nổi bật đó là:

  • Các chỉ tiêu SXKD đã phục hồi đà tăng trưởng tốt;

  • Mở rộng ngành nghề kinh doanh, tăng cường năng lực đấu thầu;

  • Ký hợp đồng thi công và áp dụng công nghệ thi công tiên tiến;

  • Thu hồi công nợ tốt và đảm bảo vốn thi công cho các dự án;

  • Đảm bảo công tác an sinh xã hội, đời sống vật chất cho CBCNV.

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá công tác thi đua và tuyên dương, trao tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng cho cá nhân và tập thể có thành tích tiêu biểu trong năm 2019.

Một số hình ảnh hoạt động tại Hội nghị:

Ông Nguyễn Hồng Khánh - Phó Tổng giám đốc đọc báo cáo tổng kết

Ông Đào Hữu Khanh - Trường trực HĐQT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hình ảnh các Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến

Hình ảnh trao tặng khen thưởng Tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2019

Ông Đào Hữu Khanh - Thường trực HĐQT trao tặng khen thưởng cho các tập thể

Ông Trần Đăng Khoa - Tổng giám đốc trao tặng khen thưởng cho các cá nhân

Ông Nguyễn Hồng Khánh - Phó tổng giám đốc trao tặng khen thưởng cho các cá nhân

Tập thể CBCNV chụp ảnh kỷ niệm