HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ 1 NĂM 2022

          Chiều ngày 16/01/2023 tại Hội trường phòng họp, Công ty Cổ phần Hà Đô 1 đã tiến hành Hội nghị "Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2023". Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Đào Hữu Khanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Kỳ Hưng và toàn thể CBNV công ty.

(Ông Nguyễn Hồng Khánh – Phó tổng giám đốc/ TV HĐQT đọc báo cáo tổng kết)

            Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Khánh thay mặt Ban điều hành đọc báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2023. Trong năm 2022, Hà Đô 1 hoàn thành vượt kế hoạch đề ra với doanh thu dự kiến đạt 674.428.000.000  đồng, hoàn thành 110% kế hoạch.

            Trên cơ sở những kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm 2022, ông Đào Hữu Khanh – Chủ tịch HĐQT đã phân tích, đánh giá những mặt thành công cũng như những mặt còn hạn chế trong hoạt động kinh doanh của công ty và đưa ra các ý kiến chỉ đạo cụ thể về việc triển khai nhiệm vụ đồng thời đưa ra mục tiêu SXKD tăng trưởng năm 2023 vượt năm 2022, tiếp tục duy trì kiểm soát nguồn vốn để đảm bảo sản xuất kinh doanh.

(Ông Đào Hữu Khanh – Chủ tịch HĐQT phát biểu ý kiến chỉ đạo)

Cũng tại Hội nghị, ông Đào Hữu Khanh – Chủ tịch HĐQT cho rằng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của công ty tiếp tục đẩy mạnh mảng xây lắp, đặc biệt đón đầu nguồn vốn đầu tư công của Chính phủ, triển khai thi công có hiệu quả các công trình  trọng điểm như 81 căn biệt thự Vân Canh, đường Trà Vinh, đường 3/2 và đường Hòn Đất – Kiên Lương thuộc tỉnh Kiên Giang. Triển khai đầu tư và thi công một số hạng mục của thủy điện Nước Lah 1 và 2. Chỉ đạo Ban điều hành và toàn thể CBCNV tích cực tiếp thị, tìm kiếm việc làm để đảm bảo công việc và thu nhập của cán bộ nhân viên Hà Đô 1 tiếp tục được nâng cao, chăm lo tốt đời sống của CBNV.

(Ông Lưu Thượng Hải – Tổng giám đốc chủ trì Hội nghị)

               Phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Lưu Thượng Hải  - Tổng giám đốc công ty ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của ông Chủ tịch HĐQT. Tập thể CBCNV Công ty sẽ gắn bó, đoàn kết tập trung hoàn thành kế hoạch trọng tâm năm 2023, không ngừng nỗ lực, đổi mới trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của công ty

              Nhân dịp này, Hội nghị đã biểu dương, trao tặng danh hiệu Giấy khen, lao động tiên tiến cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

            Kết thúc Hội nghị, ông Lưu Thượng Hải động viên toàn thể cán bộ nhân viên không ngừng nỗ lực, cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt kết quả thật tốt, góp phần nâng cao đời sống cá nhân, giữ vững và nâng cao vị thế của Hà Đô 1 trên thị trường xây lắp, đầu tư trong nước cũng như quốc tế.

           Hội nghị đã thành công tốt đẹp và kết thúc cùng ngày.